Správné rozmístění

Jedním z nejdůležitějších momentů při stavbě podkrovních místností je správné umístění střešních oken. Musíme uvažovat celkovou délku krytiny a prostoru pod ní. Od té pak odečteme předpokládanou šířku okenních rámů a zbytek podělíme předpokládaným počtem otvorů plus jedna. Tak dostaneme správné vzdálenosti mezi nimi tak, aby místnost byla rovnoměrně osvětlena přirozeným denním světlem.

Správné zasazení

Musíme ale také dbát na správné usazení rámů do celé tloušťky stropu a krytiny. Strop s izolacemi a krytinou může mít klidně sílu i přes dvacet centimetrů. S tím je třeba počítat a kolem rámů proto musíme vhodně seříznout hrany tak, abychom nevytvořili, byť krátký, tunel, který bude redukovat množství světla do interiéru přicházejícího. Hrany by měly být vždy dole svislé a nahoře vodorovné!